Många forskare är överens om att honung är nyttig för oss. Man har kommit fram till att honung kan användas både som medicin mot sjukdomar och i förebyggande syfte för att förhindra sjukdomar. Detta är en stor välsignelse från vår Skapare som vi bör vara tacksamma för.

Och din Herre har lärt biet att inrätta sig i bergen och i träd och i det som människor ställer i ordning för dess behov, och att hämta sin näring från alla växter som ger frukt och att följa de vägar som din Herre har utstakat för det. Och en saft av skiftande färg sipprar fram ur dess inre i vilken det finns läkande ämnen till nytta för människorna. I allt detta ligger helt visst ett budskap till människor som tänker. [Koranen 16:68-69]

Dessa två verser i Koranen beskriver hur biet bor, hur det samlar nektar för att göra honung och att honungen är till nytta för människan. Biet har, som versen säger, fått all sin kunskap från den Allsmäktige Skaparen. Gud avslutar med att uppmana oss att tänka på detta eftersom detta hör till ett av Hans tecken till människorna.

Bin producerar mer honung än de behöver och lagrar detta i ”vaxkakor” uppbyggda av hexagonala håligheter. Matematiker har kommit fram till att denna geometriska form utnyttjar ytan på bästa sätt, kväver minsta möjliga vaxmängd och rymmer maximal mängd honung.

Honung smakar inte bara gott, det verkar samtidigt som medicin. Forskningen har på senare år givit många resultat som stödjer detta. Honung kommer från blomnektar. Den innehåller många olika vitaminer som t.ex. vitamin B6, tiamin, niacin, riboflavin och pantotensyra och en hel rad mineraler som t.ex. calcium, koppar, järn, natrium, kalium, magnesium, fosfor och zink. Alla dessa ämnen behöver vi människor inta i födan för att kunna leva hälsosamt.

Ett praktiskt exempel vad gäller dess medicinska effekter är att skrubbsår kan läka bättre genom att smörja in det med honung. Detta beror bl.a. på att bakterietillväxten motverkas och att honungen drar till sig vätska från såret. Ärrbildningen blir mindre och bandaget fastnar inte i såret.

Honung innehåller komplexa sockerarter. Dessa transporteras till blodet med hjälp av speciella bärarproteiner (aktiv transport), till skillnad från vanliga enkla sockerarter som transporteras genom osmos (passiv transport). Aktiv transport sker långsammare än passiv och därför tas sockret upp långsammare till blodet. Man får på så sätt ingen hög sockertopp i blodet efter måltiden. Risken för diabeteskoma minskar. Honung är också dubbelt så sött som socker och man behöver därför bara använda halva mängden.

Recept och tips

  • En sked honung i en kopp grön te lindrar halsont och heshet.
  • En sked honung i yoghurt ger en energirik måltid.
  • En sked honung i morgonjuicen ger extra tillskott av vitaminer och antioxidanter.
  • En av de populäraste blandningarna är svartkummin med honung. Krossa svartkummin till pulver och blanda en måttenhet svartkummin + 3 måttenheter honung. Alltså tre gånger så mycket honung som svartkummin.

Källor:
Måbra.com
Akhbaar24