Många som smittats av coronaviruset och har drabbats av covid-19, har andningssvårigheter och får problem med att blodet syresätts dåligt. Då får patienten extra syre med en så kallad syremask som med tryck leder syresatt varm luft in genom näsan och ned i lungorna.

En man som blev drabbad i 78-årsåldern i Indien föll ihop och transporterades till sjukhuset. Läkarna gav honom syre för att hjälpa honom med andning under en tid. Efter ett tag var han bättre. Efter utskrivningen fick han 5 000 kronor i faktura för hjälpen med andningen och vistelsen på sjukhuset. När patienten såg räkningen började han gråta. Läkaren sade till honom att han inte skulle gråta på grund av räkningen om han inte kan betala varav mannen svarade:

Jag gråter inte för pengarna som ska betalas in och det i sig är inga problem. Jag gråter för att bara 48 timmar vistelse på sjukhuset med syre, kostar 5 000 kronor, men jag har andats in Guds friska luft i 78 år, men har aldrig betalat något, vet ni hur mycket jag är skyldig Gud?

Personalen på sjukhuset sänkte huvuden och föll i tårar. Vi borde alla reflektera över den gamle mannens tankeställare. Alla människor andas den friska luften dagligen under sina liv utan att betala ett öre! Så var inte snål med att visa tacksamhet till Gud. Utför bönen regelbundet och säg: ”Tack min Herre för allt jag har fått av Dig”.

Tacksamhet är en viktig del av gudsdyrkan och därför måste vi förstå dess definition och innebörd. För att vara en tacksam tjänare krävs det att man visar det i praktiken och inte bara tackar Gud genom ord. Vi ska dock komma ihåg att människans gärningar aldrig kan betala för en enda av Guds många välsignelser, för även den minsta välsignelsen och gåvan från Honom uppväger på långa vägar människans gärningar. Så vi måste alltid tänka på de rättigheter som Gud har över oss och söka Hans barmhärtighet och belåtenhet. Syftet med skapelsen är  att visa tacksamhet och det är genom tacksamhet vi kan förtjäna Skaparens välbehag.

Gud förde er ut ur era mödrars sköten, ovetande om allt, och gav er hörsel, syn och hjärta; så ni må vara tacksamma [mot Honom]. [Koranen 16:78]