Tidpunkten för månaden ramadan styrs av den muslimska kalendern som utgår från månens kretslopp, där varje månad är identiskt med hur lång tid det tar för månen att gå ett varv runt jorden, det vill säga 29,5 dygn.

Eftersom ett månår är cirka elva dagar kortare än ett solår (354 dagar) förskjuts de muslimska högtiderna och inleds cirka elva dagar tidigare efterföljande år. 2023 infaller ramadan mellan 22 mars till 21 april.

Så fastar muslimer i Sverige
Vuxna och friska muslimer fastar och avstår helt från mat och dryck, från gryning till solnedgång. Det är inte heller tillåtet att ha sexual umgänge under den här tiden, enligt den ädla Koranen. Andra plikter för ramadan är att uppträda väl, ge pengar till välgörenhet och undvika konflikter och bråk.

Det är också stark rekommenderad att be nattbön i moskén med andra muslimer för att känna trons sötma. Det är med glädje och hopp vi kan se på bildspelet nedan och blicka över hur gemenskapen varit och att göra duáa och åkallan så Gud skänker oss en utväg från alla prövningar i framtiden.

[huge_it_slider id=”4″]