Ett malaysiskt start-up tror på att det finns efterfrågan för en webbläsare som är kompatibel med islamiska värderingar. Detta speciellt i en tid av oroligheter över sekretess, partiskhet och missbruk på internet.

SalamWeb är namnet på webbläsaren som fungerar på både mobiler och vanliga datorer. Appen inkluderar meddelanden, nyheter och andra verktyg. Användarna kommer främst från Malaysia och Indonesien, enligt Hasni Zarina Mohamed Khan, direktören på Salam Web Technologies MY Sdn.

Hennes mål framöver är att fånga upp 10 % av de ungefär 1.8 miljarder muslimer som finns världen över. Hon pekar på de utmaningar stora företag som Google och Facebook får tampas med. Kritiken som förs mot de är bland annat att de gör för lite för att motverka skadligt innehåll och falsk information.

Vi vill göra internet till en bättre plats. Vi vet att internet har det goda och det onda, så SalamWeb erbjuder ett verktyg som skapar ett fönster där du kan gå till internet för att se det goda, säger Hasni Zarina.

Produkten är certifierad av självständiga Amanie Shariahs övervakande styrelse och är utvecklad med chromium software open-source, som även är basen för webbläsaren Google Chrome. Gränssnittet är utvecklat för att vara minimalistiskt, snabbt och mer intuitivt. Sharia-lagen förbjuder aktiviteter som är oetiska, som gambling, prostitution, ränta-baserade produkter och alkohol- och fläskrelaterade företag.

Hasni avslutar med:

Vi främjar universala värderingar – även om SalamWeb riktar sig mot muslimer, kan det användas av vem som helst. Internet kan vara en skadlig plats. Det är tydligt att vi behöver ett alternativ.


Källa: Bloomberg.com