Moskéer i västvärlden, där muslimer är minoritet, är oftast beroende av externt stöd. Detta vanligast i form av bidrag, finansiering från olika aktörer (utländska i en del fall) eller insamling inom den lokala omgivningen.

Arbetet som våra föregångare i västvärlden har gjort ska absolut inte förminskas eller undermineras. Tvärtom! De äldre i vår gemenskap som exempelvis kom till Sverige hade det tuffare än oss. De var tvungna att starta från noll och arbetade hårt för att inrätta moskélokaler, utbilda och lära ut grunderna i islam och således föra vidare vår religion till nästa generation muslimer.

Nu när facklan har förts över till oss är det vi som har ansvaret att ta nästa steg. Ett sätt att ta nästa steg är att utveckla idéer och modeller som kan göra våra moskéer och organisationer självständiga och självförsörjande. Med självständighet kommer också inflytande och makt. Självständighet gör också gemenskapen starkare och det kan också inspirera nästkommande generationer att ta över och driva frågorna vidare. Idag har vi många och komplexa behov vilket kräver tid och resurser, därför är det ännu viktigare med ekonomisk stabilitet och hållbarhet.

Några som har tänkt på det här och tagit fram strategier för att uppnå självständighet är East London Mosque & London Muslim Centre. Moskén har tidigare klarat sig på samhällets generositet, men nu har man börjat hyra ut lokaler i kommersiellt syfte till företag och välgörenhetsorganisationer. De hyr även ut lokaler för communityevent och bröllop.

De har även lanserat Waqf (välgörenhets-och finansieringsfond) där moskén planerar att använda donationer till Qard Hasanah (shariatillåtna lån, bl. a. räntefritt). Dessa lån ska gå till halalinvesteringar som fastighetsköp.

Moskén har ett citat från Umar ibn Al-Khattab på deras hemsida som lyder såhär:

När Umar ibn al-Khattab (må Allah vara nöjd med honom) införskaffade mark så frågade han Profeten (frid vare med honom) hur han bäst ska använda den. Profeten rådde honom att etablera den som Waqf och ge vinsterna till välgörenhet.

Ali Tozommul, insamlingsansvarig på East Londan Mosques (ELM) säger:

Institutioner som ELM behöver Waqf fond för långsiktig hållbarhet. Vår vädjan till församlingen är att hjälpa moskén för långsiktig hållbarhet. Under de senaste 15-20 åren har moskén växt i snabb takt med hjälp av gemensamt arbete. Vi måste nu tänka långsiktigt i framtiden och hur man ska upprätthålla projekt och service. Det här initiativet ska Insha Allah bli en källa för långsiktig hållbarhet och Sadaqah Jariah (välgörenhet som gynnar en även efter döden i det här livet och i nästa).

Det här är inte alls olikt situationen vi har här i Sverige, även om vi ligger lite efter. Därför kan vi också tillämpa liknande modeller och initiativ för att utvecklas i samhället och stärka oss som samhällsgrupp. Just nu pågår ett arbete för att utveckla en plattform för halalinvestering och finansiering här i Sverige, mer om detta ska vi eventuellt skriva om i ett annat inlägg, Insha Allah!


Källa: Ilmfeed.com