Mamma, Zainab, 65 år och från Nasseriya i Irak hjälper föräldralösa barn. För mer än 40 år sedan bodde hon i själv i barnhemmet som föräldralös när hon var 17 år. Med tiden blev hon utsedd ansvarig och hon tar idag hand om mer än 75 föräldralösa barn åt gången. Under åren uppfostrade hon cirka 600 barn i olika åldrar som växte upp och blev utbildad till domare, läkare, universitetsprofessorer och ingenjörer. En del av dessa som växt upp i huset har själva anmält sig frivilligt som volontärer för att hjälpa till. All personal och barn i barnhemmet kallar henne för ”mamma Zainab” för att visa respekt till hennes kamp och engagemang.

Hon är väldigt glad och uthållig med sitt arbete och säger:

Jag bestämde mig för att gottgöra mitt land, Irak. Genom att ta hand om dessa föräldralösa barn även om jag inte kan täcka allt behov som finns då det är stor kris i Irak. Det som angår mig är de humanistiska aspekterna, hur man kan hjälpa de föräldralösa barnen. Hur man kan ge dessa sitt stöd och införliva hopp i dem.

Profeten Muhammed (Guds frid och välsignelse vare över honom) har sagt att den som tar hand om ett föräldralöst barn kommer vara i paradiset tillsammans med honom. Detta uttalande borde leda varje muslim att aktivt söka upp ett föräldralöst barn och visa detta barnet kärlek och ömhet. Gud, den Allsmäktige berättar om de gudfruktiga i den ädla Koranen:

De som ger den fattige, den faderlöse och fången att äta – oavsett deras eget behov och det pris de sätter på [födan] – [och säger:] ”Det är för Guds skull vi ger er att äta och vi väntar ingen gengåva och inget tack från er; vi fruktar vad vår Herre [har i beredskap för oss] en olycksdiger Dag!” [Koranen 76: 8-10]