I Sverige ökar ständigt antalet som konverterar till islam, tack och lov. Många svenskar söker klarhet och svar på viktiga frågor som; vad är meningen med livet? Vem har format universum? Vad har man för uppgift i denna värld? De ser att de får sina frågor besvarade i den islamiska tron. De upplever trygghet och finner en samhörighet i den muslimska gemenskapen som de tidigare saknat.

En av många som Gud har genom sin nåd väglett till islam är Hugo.  I det här fallet använde Gud Hugos muslimska vän som berättade för honom om islam. Detta i sig är viktigt att reflektera över. Eftersom vi människor är sociala varelser,  innebär det att sanningen och lärdomar, väldigt ofta, sprider sig genom sociala interaktioner. Detta är viktigt att beakta i vårat bemötande gentemot våra medmänniskor.

När man ser intervjuer med nya muslimer som har så gott uppförande och god moral, blir man glad. De har en special entusiasm, energi och passion för sin tro och religion. Deras kärlek till Gud, profeterna och Koranen är så stor att de anstränger sig för att sprida ljuset av islam till andra i det svenska samhället.