Vi som vuxit upp i västvärlden har fått lära oss om Christoffer Columbus, Vasco da Gama och Ferdinand Magellan, men hur många av oss känner till att en av världens främsta upptäcktsresande var muslim?

Zheng He levde på 1300- och 1400-talet och tjänade Ming-kejsardömet. Han bidrog till att göra dåtidens Kina till en supermakt och reste till bland annat Östafrika, Mecka, persiska viken och genom indiska oceanen. Under 28 års tid (mellan 1405-1433) var han amiral (ordet kommer från arabiskans ”amir al-bahr” som betyder ”havets ledare”) i den kinesiska flottan som var större än alla Europas flottor kombinerade. På bilden nedan kan ni se hur Zheng He’s skepp såg ut i jämförelse med Columbus mycket mindre dito:

Ming-dynastins flotta var den största som världen någonsin skådat. Inte ens USA:s nuvarande flotta, som består av 324 skepp, kan jämföras med Ming-dynastins som bestod av 3500. De styrande i Kina kom så småningom fram till att Zheng He’s upptäcktsresor var kostsamma och utgjorde onödiga utgifter, varför man år 1525 beslutade att alla skepp skulle förgöras. Efter detta blev Kina allt mer inåtvänt och det är först i vår tid som landet återigen börjat blicka ut mot världen och försöka påverka den.

Zheng He tillhörde hui-folket från Yunnan-provinsen som ännu är muslimer. De uppgår idag till cirka 10,5 miljoner människor. I modern tid är detta folk kanske mest berömt för Panthay-upproret som ägde rum 1855 . Upproret ägde rum efter att hui-kineser massakrerats av det icke-muslimska manchu-folket. Du Wenxiu, son till en kinesisk konvertit till islam, gjorde motstånd mot manchuernas förtryck, befriade Yunnan-provinsen och utropade ett sultanat (han antog titeln Sultan Sulayman). Under hans styre respekterades människor av alla trosinriktningar och han hedras i Kina ännu idag som en legend.

Muslimer från Yunnan-provinsen

Muslimer från Yunnan-provinsen

Vad gäller Zheng He’s sista tid i livet är omständigheterna kring hans död obekräftade. Vissa historiker tror att han dog under hemresan av sin sjunde och sista expedition, år 1433. Andra tror att han kan ha dött två år senare under försvaret av staden Nanjing. Precis som Du Wenxiu betraktas han som en hjälte i dagens kinesiska samhälle. Statstelevision producerade år 2005 en tv-serie om honom.


Källor: Muslim Heritage, Columbia University och Wikipedia