Allah har i sin sista uppenbarelse till mänskligheten – Koranen, vid flera tillfällen talat om olika slags fenomen som inte varit möjliga att känna till på Profeten Muhammeds tid, men som senare bekräftats av forskare, ofta med hjälp av tekniska medel. Ett av dessa tecken som inte uppmärksammats särskilt är bergens formation.

Det har uppdagats att det i Kina finns bergskedjor med streckade mönster av skiftande färger som på avstånd efterliknar regnbågar. Dessa bergsformationer har upptäckts i Kinas bergskedja Zhangye Danxia och även i Cusco-regionen i Peru, där bergen fått namnet ”Rainbow mountains”.

Lager av olikfärgade sandstenar och mineraler har pressats samman av tektoniska plattor  under  24 miljoner års tid, enligt The Telegraph. Danxiaregionen där dessa berg finns ingår i UNESCOS världsarv.

Allah, den Störste säger i Koranen:

SER DU inte att Gud låter regn strömma från skyn och att Vi därmed låter frukter av alla slag och färger mogna och att i bergen [syns] strimmor av vitt och rött i olika skiftningar och intensivt svarta [fläckar].

[Koranen 35:27]

I Ibn Kathirs tafsir (förklaring) av Koranen kan man läsa:

Det som menas är att Han skapade bergen på detta vis, med skiftande färger, såsom vi även kan se att det sannerligen finns vita och röda berg, och i vissa av de finns streck som också är i skiftande färger. Ibn ’Abbas sade att ordet ”al-Judad” betyder spår. Detta är även åsikten av Abu Malik, Al-Hasan, Qatadah och As-Suddi. Och det finns även berg som är becksvarta.


Källor:
www.recitequran.com
Huffington post
www.telegraph.co.uk
www.tripadvisor.se