Bland Guds alla tecken i universum hör rymdens mysterier till de mest häpnadsväckande och övertygande fenomen som visar på Hans existens, makt och visdom. Sådant som för en tid sedan var okänt och föremål för spekulationer såsom frågan om jordens rotation är idag bekräftade fakta. Filosoferna Aristoteles och Oresme påstod exempelvis att jorden omöjligt kan rotera kring sin egen axel och att det snarare är himlen som förflyttar sig, ty om man skjuter en pil rakt upp mot himlen så skulle jordens förskjutning orsaka att pilens landningsplats också förflyttas.[1] Detta är baserat på den geocentriska idén som säger att jorden är centrum av universum, och att alla planeter inklusive solen cirkulerar runt jorden, vilket står helt i kontrast till vad Koranen säger.[2] Modern vetenskap kan med tekniska verktyg och forskning bevisa att jorden rör sig kring sin egen axel och i en egen bana.

Jordens rörelsebana och rotation har  varit insikter som muslimer genom Koranen  fått kunskap om för över 1400 år sedan.   Allah den Allsmäktige säger:

Också natten och dagen är Hans verk, liksom solen och månen, som rör sig var och en i sitt kretslopp. [Koranen 21:33]

Ibn Kathirs förklaring av denna vers berättar följande:

”Liksom solen och månen” – dvs. solen med sitt ljus och egna bana, rörelse och utsatta tid, och månen som skiner med ett annat ljus och rör sig i en annan bana och har sin egen utsatta tid.

som rör sig var och en i sitt kretslopp.” dvs. roterande. Ibn ’Abbas förklarade detta:

De roterar som ett snurrande hjul i en cirkel.

Att Profetens följeslagare Ibn ’Abbas förstod från denna vers att jorden och månen snurrar som ett hjul, visar på att de förstod detta fenomen redan på den tiden.

Ett sätt att förstå varför jordens och månens rotation är livsviktig för människan och allt övrigt liv på jorden är genom att undersöka hur det skulle påverka oss om jorden helt plötsligt skulle sluta rotera.

Nedanstående video illustrerar denna hypotes och visar hur viktig denna funktion är för livet på jorden och det visar också bortom all tvivel att det är Gud som ligger bakom denna fantastiska och perfekta skapelse.


[1]. Edward Grant. A history of natural philosophy – from the ancient world to the nineteenth century, s. 198-199.
[2] Zakirnaikqa

Andra Källor: Recitequran.com