För nästan exakt sjuttiofem år sedan, den sjätte respektive den nionde augusti 1945, atombombades de två japanska städerna Hiroshima och Nagasaki på order av den amerikanske presidenten Harry S. Truman. Atombomberna beräknas ha tagit över 300 000 liv direkt eller indirekt genom strålskador, exempelvis genom olika cancerformer och ännu idag finns det människor som dör av cancer och andra sjukdomar som en effekt av bombningarna. 90 procent av all bebyggelse i Hiroshima förstördes.

I en tid då man talar om muslimsk terrorism och muslimska våldshandlingar är det viktigt att sätta saker i perspektiv.  När vissa muslimer under Profetens  tid begick ett militärt misstag kritiserades de av månggudadyrkarna, och Koranen bekräftar att detta misstag (att strida under en tid då man inte fick strida) var en synd, men Gud sätter samtidigt saken i perspektiv genom att förklara att en sådan synd inte kan jämföras med det månggudadyrkarna ägnade sig åt:

De frågar dig om [det är tillåtet] att strida under den helgade månaden. Säg: ”Att strida under denna månad är en svår [synd]. Men inför Gud är det en ännu svårare [synd] att spärra vägen till Gud [för andra] och att förneka Honom och [att vägra människorna tillträde till] den heliga Moskén och att jaga bort de troende därifrån. Förtryck är ett värre ont än döden.” [Koranen 2:217]

På samma sätt är det viktigt att man som muslim inte tillåter sig själv att utveckla ett mindervärdeskomplex på grund av den bild som media sprider där muslimer framställs som en ständig antagonist. Vi accepterar inte de handlingar som utförs av terrorister, men vi får inte tillåta oss själva att införliva denna mediabild och känna oss moraliskt underlägsna. Det var inte muslimer som tog fram kärnvapen och bombade oskyldiga japaner, och det är viktigt att dessa brott mot mänskligheten belyses, så att vi inte förblir historielösa.

I klippet nedan talar en av vetenskapsmännen som bidrog till att utveckla kärnvapnen som användes i Hiroshima och Nagasaki, J. Robert Oppenheimer. Han förklarar att den förödelse som bomben orsakade vid testbombningen fick honom att tänka på ett citat ur den hinduiska skriften Bhagavad Gita, där guden Vishnu uppenbarar sig och säger att han blivit ”döden, som ödelägger världen”. Detta är ett videoklipp som ger en kalla kårar eftersom man vet hur bomben användes för att ta död på oskyldiga japaner.


Källa:  Wikipedia och Tafsir ibn Kathir