Den senaste tiden har präglats av nyheter om dagestanier-muslimen Khabib Nurmagomedov och hans bravader i UFC. Han har skapat stora rubriker och bidragit till både lycka och kontroverser, i synnerhet hos muslimer.

Någon många inte känner till är en annan dagestanier vid namn Imam Shamil, som var långt större och mäktigare!

Imamen föddes år 1797 i en Avar-familj i byn Gimri, Dagestan. Detta i en tid då Ryssland hade börjat expandera mot det Osmanska riket och Persien. Ursprungligen hette han Ali, men hans namn ändrades senare till ”Shamil”.

Under sina unga dagar spenderade han sin tid med att lära sig islamisk kunskap under ortens Sheikh. Vid 20-årsåldern hade han rest till Syrien och bemästrat flera islamiska vetenskapsområden. När han sedan återvände anslöt han sig till motståndsrörelsen mot den ryska expansionen i landet.

Efter att han ådragit sig en skada i striden om Gimri 1832, sökte hans sig till bergen för att återhämta sig. År 1834 hade han återhämtat sig och efter att två efterföljande Imamer dödats i strider, blev han utnämnd till den nya imamen och ledaren av Dagestans armé.

Hans resliga, starka kroppsbyggnad och enorma islamiska kunskap gav honom folkets förtroende. Han kunde strategiskt omorganisera och ena muslimerna över hela Kaukasus-regionen. Människorna ärade honom och bidrog till hans armé. Han blev ledstjärnan för Kaukasus autonomi och gav hopp om fred. Han åtgärdade också många av de sociala bristerna på sin tid och lyckades dra sitt folk närmare Islam.

Från 1834 till 1859 stred han mot de ryska trupperna, trots Rysslands överlägsna och avancerade militära utrustning. Nyheter om hans bravader och bromsning av den ryska expansionen spred sig världen över. Han var känd som en man av tapperhet, mod och dygd.

1859 saktade hans motstånd ned, dels på grund av interna stamkonflikter. Under denna period fångades han av den ryska armén och sattes i strikt övervakad exil nära Moskva.

Tio år senare fick han permission för att utföra pilgrimsfärden, för andra gången i sitt liv. Efter hans vallfärd besökte han Madinah och avled där i profetens stad, år 1871. Han begravdes i Al-Baqi begravningsplats, där många av profetens familjemedlemmar och följeslagare är begravda.

Nedan kan ni se ett videoklipp om Imam Shamil:


Källa: Onepathnetwork.com