Ayuba Suleiman Diallo föddes 1701 i Östra Senegal. Han växte upp i ett religiöst hushåll vilket ledde till att han memoriserade hela Koranen i en ung ålder, han bekantade sig även med Maliki traditionen (en av fyra sunnitraditioner att förstå Islam). Trots hans ringa ålder var han högaktad för sin intelligens och memoriseringsförmåga.

Både han och hans pappa var slavhandlare, men han själv blev så småningom fångad och föll offer för det transatlantiska slavhandeln. Slavhandlarna rakade av hans skägg och skeppade iväg honom till Annapolis, Maryland 1731, han blev såld till en familjeägd tobaccoplantation. Trots de svårigheter han upplevde skippade han inte sina dagliga böner och Islamiska ritualer. Familjen som ägde honom förolämpade honom och kastade smuts på honom när han utförde sina böner, detta ledde till att han flydde. Han blev dock fångad och fängslad.

Väl i fängelset träffade han en advokat vid namn Thomas Bluett. Advokaten imponerades av Diallos fromhet, läs-och skrivkunnighet och hängivenhet till sin tro. Bluett skrev följande om Diallo i sin bok ’Some memoirs of the Life of Job’:

Hans minne var extraordinär; för att när han var 15 år kunde han säga hela ”Alcoran” (Koranen) från minnet.

Ett brev som Diallo skrev till sin pappa hamnade hos James Edward Oglethorpe, James sympatiserade med Diallos kamp och betalade pengar för hans frihet och hämtade honom till England. Diallo anlände till England 1733, där blev han behandlad som de vitas jämlike och kunde prata vanligt med de, vilket var ovanligt för mörkhyade under den tiden.

Diallo kunde debattera teologi med präster och biskoper, folket imponerades av hans intelligens, monoteistiska tro och fromhet. Innan han återvände till Afrika 1734 gjordes en porträtt av Diallo, som kan ses nedan:

Fotot är skapat av William Hoare, det speciella med fotot är hur det framhäver en mörkhyad person på ett sätt som inte var vanligt för mörkhyade under den tiden. De blev ofta porträtterade på negativa och onaturliga sätt. I detta foto blev Diallo illustrerad på ett sätt som vita också blev porträtterade på.

Diallo gick med på fotot så länge han framställdes i hans traditionella kläder, han hade dock inte de kläderna under tiden, därför beskrev han hur det såg ut och Hoare fick framställa utifrån beskrivning. Den röda boken runt hans hals är en av tre Koraner som Diallo skrev utifrån hans minne.

Trots hans tuffa liv glömde han inte bort hans muslimsk-afrikanska identitet, det verkade tvärtom att han förstärkte sin tro ännu mer, trots hans två år i slaveri.


Källa:

www.onepathnetwork.com