Fåglar behöver sina vackra fjäderdräkter av många olika orsaker, men för oss människor räcker det gott och väl med det faktum att de är så otroligt vackra att titta på. Det finns runt 10 000 fågelarter i världen och den ena pippin överträffar den andra när det kommer till att tillfredsställa synnerven. Lyckligtvis behöver man inte vara ornitolog för att kunna uppskatta skönheten hos en fågel.

Det finns inte ett enda av markens djur, inte en fågel som bärs av sina vingar, som inte bildar samhällen liksom ni själva; ingenting har Vi förbisett i Vårt beslut. Och till sist skall de samlas åter till sin Herre. [Koranen: 6:38]

SER DU inte att allt och alla i himlarna och på jorden prisar Gud – ja, till och med fåglarna när de sträcker ut vingarna till flykt? Var och en känner sin bön och sin lovsång. Och Gud vet vad de gör.  [Koranen: 24:41]

Detta är Guds skapelse; visa Mig nu vad det är som andra än Han har skapat! – Nej, de orättfärdiga har alldeles uppenbart gått vilse! [Koranen: 31:11]

Titta på klippet nedan och låt dig imponeras av några av världens absolut vackraste fåglar.