Som ett led i att försöka dämpa den uppskruvade negativa bilden på muslimer som våldsamma och västfientliga och samtidigt inspirera muslimer till att inte vara rädda för att visa sin identitet – har placesyoullpray startats. På denna hemsida finns bilder och historierna bakom dem, som muslimer har skickat in från världens alla hörn. Via Instagram kan man följa rörelsen och bidra med egna bilder!

En del av bilderna berättar historier om svårigheter och lösningar, trösklar och idéer om hur muslimer bemöter utmaningar i vardagen i sin strävan att alltid förrätta sina fem dagliga böner. I nedanstående bildspel återfinns ett urval av alla dessa inspirerande bilder. Må Allah stärka och ära alla muslimer som med tro och hopp på Allahs belöning – alltid gör sitt yttersta för att nöja Honom.

[huge_it_slider id=”3″]


Källor:

Instagram.com/placesyoullpray
Placesyoullpray.com