När jag var 15 år ville jag veta mer om religion. Jag fick kontakt med en ung muslimsk man, och jag frågade honom om islam. Jag har hela tiden varit medveten om att det bara finns en Gud. När jag lyssnade på den unga mannen fick jag svar på mina frågor och hade en stark känsla av att islam var den sanna religionen. Samtidigt kändes det väldigt bra i mitt hjärta. Efter en hel del sökande och läsning om islam bestämde jag mig för att bli muslim.

En Gud för alla människor. Det var väldigt logisk att förstå och det finns mängder på bevis om Gud. Det finns också tydliga och klara verser från Koranen som dagens vetenskapsmän bekräftar dess innehåll och betydelse med dagens teknologi och metoder. Detta är ett tydligt bevis på att Koranen är Guds ord och oförändrad sedan den uppenbarades för cirka 1400 år sedan. Koranen har varit den samma från första dagen tills nu. Du kan inte hitta samma information i någon annan bok om olika vetenskaper och kunskaper som det finns i den ädla Koranen.

Mina föräldrar respekterar att jag har valt bli muslim och det är jag väldigt glad över. Jag försöker vara snäll mot mina föräldrar så som islam föreskriver.

Er Herre har befallt, att ni inte skall dyrka någon annan än Honom. Och [Han har anbefallt er] att visa godhet mot [era] föräldrar. [Koranen 17:23]

När jag har det svårt vänder jag mig till Gud och då kommer alltid vägledning och bästa lösningen från Honom. Jag är mycket lycklig nu och känner mig trygg. Islam betyder allt för mig. Om någon frågar mig varför jag blev muslim? Brukar jag svara:

För att islam är sanningen, ett ljus och den största välsignelsen från Gud!

Mitt råd till den som söker meningen med livet
Detta liv är kort och har ett slutmål. Även om man har mycket pengar kan du stå fattig och hjälplös framför Gud. Alla ska dö någon gång, därför ska man förbereda sig och läsa på så mycket om islam så att man övervinner den förbannade satan. Och väljer bli muslim med ett uppriktigt hjärta.

Mitt råd till muslimer som inte praktiserar islam
Du vet vad som är rätt och vad som är fel. Vad ska du svara till Gud på domedagen? Varför ber du inte? Varför lär du inte dig om islam? Läs den ädla Koranen och förbered dig för mötet med Gud. Då har du större chans att uppnå Guds förlåtelse och barmhärtighet. Vänta inte till imorgon, utan vänd dig till Gud idag och gör det som Han befaller!