Länge trodde vi att ensamhet var något som främst påverkade människan psykiskt. Men i dag vet forskarna att gemenskap har en stor betydelse för vårt kroppsliga välmående och att ofrivillig ensamhet kan göra oss sjuka.

Gemenskap över gränserna bland människor är en nödvändighet för att kunna lära känna varandra och lära från varandra. Detta blir ännu viktigare i ett icke-muslimskt land för att andra ska bli medvetna om islams rätta tolkning och förståelse.

Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar för att ni skall lära känna varandra. Inför Gud är den av er den bäste vars gudsfruktan är djupast. Gud vet allt, är underrättad om allt. [Koranen 49:13]

Gemenskap inom familjen är naturligt del som också är föreskrivet i islam. Det är också föreskrivet att be kollektivt i moskén för att knyta starkare band med sina syskon i tron. Månaden ramadan är en tid av gemenskap. Under ramadan blir banden ännu starkare. Muslimer umgås ännu mer med varandra. Man bjuder in andra till sitt hem för att dela med sig av det goda och gemenskapen.

Och grip alla med ett fast grepp om Guds räddningslina och låt er inte splittras! Minns Guds välgärningar mot er: fiendskap hade rått mellan er, men Han lät [viljan till] försoning tränga in i era hjärtan och med Hans välsignelse blev ni bröder. Ja, Han räddade er från randen av en flammande avgrund! Så klargör Gud Sina budskap för er för att ni skall få vägledning. [Koranen 3:103]

Om vi vill ha en förändring till det bättre, så borde vi agera för att vi sedan med gott samvete kan kalla oss muslimer. Vi måste bättra oss och vi får inte glömma bort att det hänger på oss om det ska bli någon förändring. Om vi muslimer gemensamt gör något åt detta problem och gör vårt bästa för att bidra med gemenskap och inkluderande i samhället kan vi tillsammans påverka på ett positivt sätt!