Islam ger en känsla av att man kan vara “naturlig” och uppskattad i sin identitet som kvinna, maka och mor. Den sanna förståelsen av islam som bygger på djup kunskap om den ädla Koranen och Profetens Sunnah skapar den stabila ordning som saknas i en liberal, sekulär demokrati.

I nedanstående klipp kan ni se en nyfiken kristen kvinna ställa frågor till Dr. Zakir Naik om islam och får ett korrekt svar som leder till att hon tar ett genomtänkt beslut och blir muslim. Zakir Naik som är från Indien deltar i många seminarier världen över. Han har lång erfarenhet av att kalla till islam. Han har inspirerats av Ahmed Deedat, en islamisk predikant som var känd för hans arbete internationellt för islam. Naik beskrivs också som ”ideologen och drivkraften bakom Peace TV Network”.

Christian Sister Accept Islam After She Got Her 2 Answer – Dr. Zakir Naik

Christian Sister Accept Islam After She Got Her 2 Answer – Dr Zakir Naik

Slået op af Dr Zakir Naik i Mandag den 28. januar 2019