Muslimer har genom historien, i synnerhet under den islamiska guldåldern, varit vetenskapens fanbärare, vilket talar emot den grundlösa stereotypen om muslimer som bakåtsträvande. Därför är kunskap om viktiga muslimska uppfinnare och deras upptäckter väldigt viktigt för att skapa förståelse kring muslimernas bidrag till mänskligheten.

Många av de muslimska uppfinningar som tillkommit i historien har legat till grund för flera av de apparater och verktyg som används idag, såsom kameran, flygplanet och motorn. Med detta som utgångspunkt följer vår lista på åtta muslimska uppfinningar som lämnat avtryck i världen:

  1. Kaffet: Omkring 1,6 miljarder koppar kaffe konsumeras dagligen som en konsekvens av kaffets tillkomst i Jemen. Därifrån spreds kaffet till Egypten och sedan till Turkiet på 1200-talet där det tog fäste i det ottomanska riket, för att sedan spridas vidare till Europa.
  2. Algebra: En av de största och viktigaste genombrotten inom matematiska beräkningar kallas algebra, ett ord som är en förvrängning av det arabiska ordet al-jibr. Det uttänktes av den muslimske vetenskapsmannen och matematikern Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi (780 – 850 e.k.) i områdena Irak och Persien.
  3. Kirurgi: En av de viktigaste medicinska områdena för att kunna genomföra kirurgiska ingrepp uppfanns av Abul Qasim al-Zahrawi (936 – 1013 e.k.).  Han skrev ett 1500 sidor stort uppslagsverk inom kirurgi vid namn Al-Tasrif som översattes och användes som referensverk runtom i Europa i över 500 år.
  4. Universitet: Det allra första formella universitetet startades i staden Fes i Marocko och hette al-Karaouine och grundades av Fatima al-Fihri.
  5. Kameran: Hasan Ibn al-Haytham (även känd som Alhazen) som levde på 1100- talet var en av optikens pionjärer. Hans forskning inom området förklarar ögats funktion och lägger grunden för uppfinningen av kameran.

    Mörkrum. Idèen om att projicera ljus mot en vägg och låta skepnader framträda.

  6. Aerodynamik. Abbas Ibn Firnas var den förste personen som kunde konstruera flygbara vingar som kunde lyfta en person. Han tillverkade en fågelliknande dräkt som han sedan i Al-Cordoba i Spanien, lyckades flyga med i några ögonblick.
  7. Vevaxeln: Uppfanns av Ismail al-Jazari på 1100-talet som sedan möjliggjorde några av våra moderna uppfinningar såsom cykeln och motorn. Han kallas ofta för fadern av robotteknik.
  8. Tvålen: Medan god hygien var främmande bland européer på medeltiden var renhet i den muslimska världen betraktat som en dygd. Så muslimer uppfann tvålen som vanligtvis innehöll en blandning av olja (oftast olivolja) och al-qali (en saltliknande lösning) som sedan kokades till rätt temperatur och fick sedan vila och stelna – för att sedan användas i badhusen.

Källor:

CNN
MuslimHeritage
Goodnewsnetwork.org