Staden Medina är den muslimska världens heligaste stad näst efter Mecka. Staden hette tidigare Yathrib innan namnet ändrades till Medina, även kallad Profetens stad (Madīnat an-Nabī). Medina var islams huvudstad från år 622 då profeten Muhammed utvandrade dit från Mecka. Folkmängden uppgår till cirka 1,3 miljoner invånare.

I Medina finns den näst efter Kaba i Mecka viktigaste helgedomen i den islamiska världen Masjid al-Nabawi, Profetens moské. Folket i Medina är kända för sin generositet och vänlighet speciellt gentemot främlingar. Medinaborna är generösa och ger gärna av sig själva – både av sin tid, kraft och omtanke.

Profeten Muhammed bad för Medina och sade:

Allah! Välsigna vårt Medina. [Muslim]

Ta del av en fantastisk dokumentär om hur staden har utvecklats fram till idag: