Historien om den rika affärsmannen Sheikh Sulaiman bin Abdul Aziz Al Rajhi är berättelsen om en man som skaffade sina förmögenheter från grunden genom hårt arbete och mycket flit. Han började sin yrkeskarriär som ung entreprenör vid en tidpunkt då det var svårt för nya företag i Arabiska halvön att bli lönsamma och nå gynnsamma omständigheter. Sulaiman Al-Rajhi var också en världsberömd inom välgörenhet och grundaren av Al-Rajhi Bank, världens största islamiska bank och ett av de största företagen i Saudiarabien.

Under 2011 uppgick hans förmögenhet till 7,7 miljarder dollar enligt Forbes, vilket gjorde honom till den 120:e rikaste personen i världen. Hans viktigaste organisation är en ledande välgörenhetsorganisation i Saudiarabien och är bland världens ledande hjälporganisation.

2011 valde han emellertid att bli en fattig man genom att göra sig av med sina tillgångar, fastigheter och aktier som han ägde tidigare. När han fördelade sina tillgångar bland sina barn avsatte han resten för välgörenhet. Hans beslut gav honom en djup känsla av lycka och sinnesfrid.

Al-Rajhi hade en djup tro på att all rikedom tillhör Allah och ansåg att den skulle användas för Hans skull. Det viktigaste skälet som fick honom att fördela sin rikedom var att underlätta för människor i nöd. Detta visade sig vara mer värdefullt än någon rikedom han kunde samla. Han trodde också precis som islam föreskriver att en god gärning är en investering för att få belöningar och gynna honom även efter döden.

Al-Rajhi var mycket aktiv, full av liv och energi. Han började sitt arbete varje dag efter morgonbön och var aktiv fram till nattbön. Han bar alltid en mini dagbok med sina planer, program och aktiviteter för att hålla sig till schemat som han hade förberett i god tid.

Han gjorde enastående resultat i nästan alla företag där han fick fotfäste. Förutom att han grundade världens största islamiska bank, etablerade han den största fjäderfä farm i hela Mellanöstern, Al-Watania Poultry. Han var också involverad i fastighets- och andra investeringsprojekt.

Han hade en vision att om landet bedriver ekologiskt jordbruk som en hälsosam mat stil, så kommer landet sänka behandlingskostnaderna i hög grad. Detta ledde till att Al-Watania Agricultural Company föddes, inspirerat av hans vision att endast tillhandahålla den hälsosamma och säkraste maten till konsumenterna.

Som erkännande och uppskattning av hans enastående tjänster för muslimer och islam, inklusive upprättandet av världens största islamiska bank och hans regelbundna insatser för humanitära insatser för att bekämpa fattigdom, valdes Al-Rajhi för 2012:s prestigefyllda King Faisal International Prize for Service to Islam.

Innan hans bortgång – må Allah förbarma sig över honom – var han med på en intervju och fick frågan om en multimilliardär utan pengar! ”Hur känns det?”. Han svarade med ett leende och sa:

Jag känner mig lättad! Jag känner mig fri! Jag känner mig som en fågel … och när Allah ropar på mig kan jag svara på hans kallelse utan några svårigheter! Vilken välsignelse är större?!

16 Billion in Donation

Suleiman Al- Rajhi was brought up poor. Now he is one of the wealthiest men in the world!https://goo.gl/DIcPk3

Slået op af StepFeed Video i Torsdag den 20. april 2017