En oroväckande trend bland muslimer med rötter i andra länder, är anammande av nymarxistiska föreställningar där invandrare ställs mot etniska svenskar och där svenskar i allmänhet utmålas som rasister, förtryckare och annat. Detta är en direkt oislamisk generalisering av ett helt folk och det är vårt ansvar som muslimer att försöka hindra spridandet av sådana idéer. Ett sådant förhållningssätt till ett helt folk är oförenligt med islamisk etik och moral.

Det är inte tillåtet för en muslim att generalisera om svenska icke-muslimer eller se ned på svenska konvertiter till islam och kräva att de gör avkall på sitt arv och sin kultur (eller överhuvudtaget förneka att det finns en sådan). De med rötter i andra länder är skyldiga att respektera och visa tacksamhet till sitt svenska värdfolk som inte bara tagit emot muslimer och utan även gett dem medborgarskap, och detta gör man genom att vara en hederlig samhällsmedborgare som försöker bidra till landets väl och ve, inte minst genom att kalla svenska folket till Gud. Profeten  sade:

Den som inte visar tacksamhet till människorna har inte heller visat tacksamhet till Gud. [Abu Dawud, klassad som autentisk av al-Albani]

Någon läsare kanske invänder: ”Men det finns ju rasister! Och det är just dessa som brukar använda ordet ’svenskfientlighet’; spelar ni inte dem i händerna med en artikel som denna?” Vårt svar på detta är följande – Gud säger i Koranen:

Troende! Stå fasta på Guds sida som vittnen för rätt och rättvisa och låt inte avoghet mot människor förmå er att avvika från rättvisans väg. Gör rätt – det ligger gudsfruktan närmast; Gud är väl underrättad om vad ni gör. [Koranen 5:8]

Vi får aldrig vara rädda för att säga sanningen och stå upp för rättvisa, även om sanningen må svida:

Troende! Slå vakt om rätten och rättvisan som Guds vittnen, även om det skulle vara till skada för er själva eller era föräldrar och nära anförvanter. Vare sig det gäller en rik man eller en fattig stackare är Gud närmast [att döma] såväl den ene som den andre. Låt därför inte era känslor [för eller emot någon] påverka er; då är det fara att ni avviker [från rättens väg]. Och om ni förvanskar sanningen eller undandrar er [att vittna], är Gud väl underrättad om vad ni gör. [Koranen 4:135]

Det stämmer förvisso att det finns rasister ute i samhället, men på samma sätt som muslimska kriminella inte representerar islam så representerar inte dessa människor svenska folket. På samma sätt som man inte kan förneka att islamofobi är ett verkligt fenomen kan man inte heller förneka att svenskfientlighet också existerar. Båda dessa fenomen måste bekämpas.