Fatima Al-Fihri, en intellektuell, smart och generös kvinna som är personen som grundade det första universitetet som kontinuerligt ger ut examen. Universitetet vid namnet al-Qarawiyyin har försett många filosofer och lärda med utbildning. Dessa studenter har därefter gått vidare och bidragit med mycket nytta till världen.

Har du någonsin hört att en muslimsk kvinna var den första grundaren av ett universitet? Många skulle nog svara nej på den frågan. Idag är synen på den muslimska kvinnan generellt en negativ sådan, det finns en föreställning om att den muslimska kvinnan är förtryckt. Den föreställningen är felaktig då muslimska kvinnor varit aktiva i samhället sedan tidigt i islams historia.

Aisha, Profetens fru var en av de mest framträdande rättslärda inom islam. Hon var även delaktig i flertal viktiga politiska händelser, utöver detta var Aisha tack vare hennes intelligens och minne en av de tidigaste källorna till hadither (Profetens ord och handlingar). Andra exempel på framträdande kvinnor i islam är Umm Waraqa som kunde koranen utantill. Laila bint Abdullah är ett annat exempel, hon var den första muslimska kvinnan som lärde ut läs- och skrivkunnighet och var även aktiv inom folkmedicin. Det är således tydligt att det fanns förebilder för Fatima al-Fihri att ta inspiration från.

Fatima var en av Muhammad al-Fihris två döttrar, familjen var från Qayrawan numera känd som Kairouan, Tunisien.  Fatimas familj migrerade från Qayrawan till Fes tidigt under 900-talet. Fes var en stad med rik kombination av kultur och religion som lovade rikedom och lycka. Efter hårt arbete blev Fatimas pappa Muhammad en framgångsrik affärsman. Detta skulle visa sig vara nyckeln till grundandet av moskén och universitetet. Sedan när Fatimas man, pappa och bror gick bort, alla kort efter varandra, fick hon och hennes syster Mariam ärva rikedomarna som skulle säkra deras finansiella självständighet. Det var under den här perioden systrarna framträdde på riktigt, efter att ha erhållit god utbildning kunde de nu dela med sig av sina förmögenheter till samhället.

Mariam byggde den storslagna Andalusiska moskén år 859. Fatima grundade i sin tur Al-Qarawiyyin-moskén och det angränsande universitetet. Den anses av många historiker vara den äldsta kontinuerligt opererande universitetet som ger ut examen. Historiska referenser har även noterat att Fatima var den som i detalj hade översyn och dirigerade konstruktionen av bebyggelsen, detta utan någon expertis i branschen vilket visar på hennes inre passion för projektet.

Det sägs även att Fatima fastade och utförde sina böner på plats från den första byggdagen enda fram till att det blev färdigbyggt. Till en början var det Koranen och islamisk rättslära som undervisades men senare utökades institutionen med matematik, arabisk lingvistik, medicin, astronomi, kemi, historia och geografi. Dessa kurser var inte endast för muslimer utan kristna och judiska studenter var även de välkomna, utbildningarna erbjöds helt gratis då Fatima sponsrade hela institutionen.

Kända utexaminerade från Qarawiyyin är bland andra historikern och grundaren av sociologi Ibn Khaldun, den kända geografen Muhammad al-Idrisi och astronomen Nur ad-Din al-Bitruji (Alpetragius). Bland icke-muslimerna finns Leo Africanus, den kända författaren och resenären, Maimonides som var en judisk rabbin och filosof och även påven Sylvester II var bland de som tog examen från universitet.

Universitetet är aktivt än idag och det bär fortfarande samma namn för att bevara minnet av Fatimas generositet. Det är otroligt vilket inflytande hennes verk fick. Det är bara att gå tillbaka till listan på utexaminerade personer så framgår det tydligt vilken positiv effekt detta universitet har framkallat, inte bara för den muslimska världen utan världen generellt.


Källa: Dailysabah.com