Under de senaste decennierna har heliga Kaaba, dit muslimer vänder sig i sina böner, fått god vård, underhåll och service, på så sätt att de ansvariga för den stora moskén och Profetens moské fortsätter att vårda, sköta om och parfymera den heliga Kaaba dagligen. Forskaren i den stora moskéns historia och litteratur, Abdullah Al-Hasani Al-Zahrani, säger i en intervju:

Att sköta om den heliga Kaaba är en forntida och välkänd sak innan islam, eftersom ledarna över Mecka brukade tävla i vem som bäst kunde vårda den heliga Kaaba och dess omgivande gård. Denna tradition godkändes och bekräftades även under islams tid av Guds budbärare, Muhammed ﷺ efter erövringen av Mecka, där Kaaba vårdades dagligen, på så viss att Muawiyah bin Abi Sufyan hade gett order om parfymering av Kaaba vid varje bön, och under Abdullah bin Zubayrs regeringstid, var regeln att parfymera en gång om dagen med ökad insats under fredagar.  

Han menar vidare att vårdnaden skiljer sig idag från en del till en annan från olika delar av Kaaba i den heliga moskén. Till exempel finns det särskilda rutiner om skötseln för den svarta stenen för att bevara prydlighet och renlighet, och likaså med det jemenitiska hörnet. Andra delar som också hålls rent väldigt noga är delar runt dörren och beklädnaden runt Kaaba, det är viktigt med en god doft hela tiden året runt. Man tvättar också insidan på Kaaba enligt särskilda rutiner.

Chefen för renhållningsavdelningen för den stora moskén, Jaber Weda’ani, förklarade att antalet arbetare, observatörer och övervakare för att tvätta, renhålla och polera svartastenen, Shazerwan, al-Multazem, Hateem, lyktor, helgedomen av Ibrahim och övriga delar av Kaaba utförs av 40 arbetare för allt rengöringsarbete, 6 observatörer och 3 övervakare samt 5 arbetare för poleringsarbete, 10 gånger om dagen uppdelad i tre skift dag och natt.