Muslimer.se

Muslimer i tiden

Kategori: Om islam

Sida 1/3

Om islam | Sverige

Bör svenska konvertiter anta ett arabiskt namn?

Är det verkligen obligatoriskt att byta namn när man konverterar?

Läs mer

Om islam | Ramadan

Välgörenhet och allmosa under ramadan

Många muslimer väljer att betala allmosan och donera till välgörenhet under den välsignade månaden ramadan

Läs mer

Om islam | Ramadan

Ramadans tio sista dagar

De sista tio dagarna i ramadan är mycket speciella under vilka inträffar Laylat ul-Qadr

Läs mer

Om islam | Ramadan

Ramadan – Koranens månad

För varje bokstav som läses av den ädla Koranen erhålls tiofaldig belöning

Läs mer

Om islam | Ramadan

Månaden ramadan är här

Ramadan - en månad full av välsignelser, barmhärtighet, förlåtelse och den bästa av månader

Läs mer

Om islam | Vetenskap

Koppning: den profetiska metoden som gör dig frisk

Olympiska idrottare har fått upp ögonen för koppning som behandlingsmetod för att förbättra kondition och styrka

Läs mer

Om islam

Tron på den Ende Guden – Allah

Alla Guds profeter genom tiderna har kallat människorna till ett och samma budskap

Läs mer

Om islam

Du’a – åkalla Allah den Upphöjde

Allah har i Sin ädla Bok beordrat oss människor att göra du'a, dvs. att åkalla Honom - varvid Han kommer besvara den

Läs mer

Om islam | Sverige

Att polisanmäla kriminella – en islamisk plikt

Vad säger islamiska lärde om att ange kriminella muslimer till rättsväsendet

Läs mer

Nyheter | Om islam

Månaden Shaban är här

Nu är det enligt den islamiska kalendern månaden shaban, vilket är månaden som föregår ramadan

Läs mer